Forhåndstakst

En forhåndstakst vurderer den fremtidige verdien på en eiendom, basert på spesifikke tiltak.
Mens en verditakst er dagens verdi slik eiendommen står når taksten utføres, så ser forhåndstaksten på verdien etter at tiltakene er gjennomført.

 Eksempel på tiltak kan være endringer av bygninger, bygging av nye bygninger, fradeling eller tildeling av tomter og tinglysning av avtaler som har økonomisk påvirkning. Dette kan være festekontrakter, leie eller forpaktningsavtaler etc.

Kontakt ossTelefon: 996 39 739