Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten ble etablert for å begrense antall konflikter når en bolig skifter eier.

Gjennom en tilstandsrapport vil både selger og kjøper få detaljert informasjon om boligen før denne selges. Takstmannen vil gjøre en befaring med oppmåling, måle fukt i konstruksjonen og undersøke det elektriske anlegget.

Det blir innhentet nødvendig informasjon fra alle aktuelle instanser – og deretter utarbeides en grundig byggteknisk rapport som baserer seg på NS 3600, Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved salg av boliger – utviklet av Norsk Takst.

Tilstandsrapport anbefales av Forbrukerrådet, og skal gjennom grundighet minske faren for konflikt.

Kontakt ossTelefon: 996 39 739