Byggelånssoppfølging

Underveis i et byggeprosjekt, så vil banken normalt sett be om en byggelånskontroll når et kortsiktig lån ytes i byggetiden.

Forutsetningene for at utbetalingene skal fortsette er at verdiene som tilføres på eiendommen samsvarer med utbetalingene som er foretatt og er planlagt foretatt.

Kontrollen består enkelt sagt i at det ikke faktureres for mer enn det tilføres av verdier. Dette er spesielt viktig i tilfeller der en leverandør går konkurs eller får leveringsproblemer underveis.

Kontakt ossTelefon: 996 39 739