Eltakst

El-kontroll og el-taksering er et område av stor betydning i arbeidet for å forebygge branner. Takstsentralens spesialister gir uavhengige vurderinger av elsikkerhet og takserer installasjoner.

Målet med en el-kontroll er å sjekke om installasjonene og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og å påpeke eventuell risiko ved feil og mangler. Elsikkerheten i norske bygninger kan med fordel kontrolleres bedre og oftere enn i dag. Nær halvparten av alle bygningsbranner her i landet skyldes elektrisitet.

El-kontroll: Vi tilbyr en utvidet el-kontroll av ditt elektriske anlegg. Dette innebærer en enkel gjennomgang basert på stikkprøver og målinger som gir en generell tilstand av ditt elektriske anlegg.

El-kontroll: Vi tilbyr en utvidet el-kontroll av ditt elektriske anlegg. Dette innebærer en enkel gjennomgang basert på stikkprøver og målinger som gir en generell tilstand av ditt elektriske anlegg.

El-kontroll/tilstandsvurdering: En dypere kontroll av ditt elektriske anlegg. Passer for deg som skal fortsette å bo, eller selge ditt bosted. Du mottar tilstandsrapport når kontrollen er utført. Tilstandsrapporten kan ansees som et verdipapir i forbindelse med salg, eller som grunnlag for å hente inn anbud fra elektrikere.

Skadetakst/eierskiftesaker: Vi gjennomgår det elektriske anlegget for deg og avdekker eventuelle feil og mangler som er overlatt deg fra selger, uten dokumenterte opplysninger. Skadetakst-rapporten kan benyttes i forbindelse med megling / oppgjør etter eierskifte.

Kontakt ossTelefon: 996 39 739