Landbrukstakst

Taksering av landbrukseiendom avviker fra taksering av bolig og næringseiendommer da vurderingen ikke bare må ta hensyn til gjeldende konsesjonsregler, men taksten skal også basere seg på selve eiendommen, eventuell skog eller dyrka mark.

Taksten vil også ta utgangspunkt i boliger og evt. fritidsbebyggelse, rettigheter og fremtidig arealanvendelse.

Vi utfører takster ved åpent salg, skifte, deling og odelsløsning. Det tilbys forhåndstakster før investeringer og generell landbruksrådgivning

Kontakt ossTelefon: 996 39 739