Taksering/verdivurdering av næringseiendommer

Mange av TAIT´s deltakere har spesialkompetanse innen næringseiendom og kan taksere alle typer næringseiendommer og næringstomter. Taksering av næringseiendom baseres blant annet på kontantstrømsanalyse, tekniske verdier, leiekontrakter, markedsleie, kapasitet i markedet, alternativ bruk m.m.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder. Internasjonalt er det i løpet av de senere årene etablert klare kompetanse- og sertifiseringskrav for denne typen taksering. De er nedfelt i den europeiske ordningen REV (Recognized European Valuer). Ordningen er i ferd med å få godt fotfeste også i Norge og noen er medlem i Takstsentralen.

Forhåndstakst på næringseiendom gjøres etter de samme prinsipper som ved en verditakst, men vurderingene av bygget gjøres bare på grunnlag av tegninger og teknisk beskrivelse.

Vi takserer også større porteføljer og hele eiendomsselskaper.

Ved utleie av bygninger blir det ofte spørsmål om arealer. Vi tilbyr korrekte, målsatte tegninger der hvert enkelt leieforhold er tegnet inn, fellesarealer er tegnet inn for seg og det kan lages spesifikke tegninger og oppsett i forbindelse med hvert enkelt leieforhold. Videre kan vi kontrollere og dokumentere tilstand før nye leietakere kommer inn samt sluttkontroll når leietakere flytter. Dette kan være svært konfliktdempende og utgjøre store besparelser for utleier/ eier.

Kontakt ossTelefon: 996 39 739